CURS A 4 MANS DE TOFONA I CAÇA. Marcel Cardona i Xavi Fabra